Tehniskās apkopes pilnveidošanas funkcija ietver darbības, kas nodrošina tehniskās apkopes dokumentācijas pārvaldību, tostarp konfigurācijas pārvaldību, pamatojoties uz konstrukcijas un ekspluatācijas datiem, kā arī uz darbības rezultātiem un gūto pieredzi. Šīs funkcijas vai tās daļas veikšanu var uzticēt citiem līgumslēdzējiem.

Lai iegūtu tehniskās apkopes funkciju atbilstības sertifikātu tikai attiecībā uz kādu tehniskās apkopes funkciju, pretendents iesniedz pieteikumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības katrai attiecīgajai apkopes funkcijai.

Sertifikātus Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdod, atjauno, groza vai atsauc, ievērojot regulā Nr.2019/779 noteiktās prasības par tehnisko apkopi atbildīgajām struktūrvienībām un to novērtēšanas kritērijus.

Jeļena Stepanova

Vecākā eksperte dzelzceļa politikas jautājumos - 21.kabinets
jelena.stepanova [at] vdzti.gov.lv