Informācija par iestādes budžetu

Informācija par iestādes budžetu un plānoto izdevumu tāmes
Skatīt vairāk

Informācija par darba samaksu

Informācija par mēnešalgu sadalījumu un apmēru un sociālām garantijām
Skatīt vairāk