Informācija par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nodarbināto:

  • mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 

  • mēnešalgas pa amatu grupām,  mēnešalgas noteikšanas kritērijiem
  • sociālām garantijām.

 

Ieņēmumu un izdevumu tāmes:

Linda Gailīte

Direktora vietniece/daļas vadītāja - 10.kabinets
linda.gailite [at] vdzti.gov.lv