Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija regulāri veic sava darba, kā arī sniegto pakalpojumu izpildes kvalitātes novērtējumu.

Iestādē ir izstrādāts Klientu apkalpošanas standarts, kas sniedz informāciju par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas klientu apkalpošanas vērtībām un principiem, pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, un saziņas iespējām.

Klientu ērtībām iestādes tīmekļa vietnē ir izveidota pakalpojumu sadaļa, kurā pakalpojumi sadalīti pēc to veidiem, veikts katra pakalpojuma apraksts, uzskaitīti to pieprasīšanas un saņemšanas nosacījumi, norādīta iestādes atbildīgā kontaktpersona.

Lai iegūtu klientu atsauksmes par pakalpojumu informācijas pieejamību, saņemtajiem pakalpojumiem un apkalpošanas kvalitāti, lūdzam Jūs aizpildīt klientu apmierinātības aptauju.

Inese Saulīte

Vecākā eksperte/analītiķe
inese.saulite [at] vdzti.gov.lv