Klientu apmierinātības aptauja

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija regulāri veic sava darba analīzi un darba izpildes kvalitātes novērtējumu, lai saviem klientiem piedāvātu arvien profesionālākus  pakalpojumus un to risinājumus, kas nepārtraukti tiek pilnveidoti.

Lai labāk izprastu mūsu klientu un sadarbības partneru vēlmes, laicīgi novērstu problēmas un uzlabotu komunikāciju, mums ir svarīgi zināt Jūsu viedokli par mūsu darbu.

Lūdzam Jūs sniegt savu vērtējumu, ieteikumus un ierosinājumus līdz š.g. 20. martam, atbildot uz anonīmas klientu apmierinātības aptaujas jautājumiem:

Vidējais aptaujas aizpildīšanas laiks ir 5 - 10 minūtes.

Anketēšanas rezultāti tiks apkopoti un publicēti iestādes tīmekļvietnes sadaļā Pakalpojumi - Klientu apmierinātība.

Jūsu atbildes ir svarīgas mūsu tālākai attīstībai.

Paldies par Jūsu atsaucību un mums veltīto laiku!

 

Klientu apkalpošanas standarts

Iestādē ir izstrādāts Klientu apkalpošanas standarts, kas sniedz informāciju par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas klientu apkalpošanas vērtībām un principiem, pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, un saziņas iespējām.

Klientu ērtībām iestādes tīmekļa vietnē ir izveidota pakalpojumu sadaļa, kurā pakalpojumi sadalīti pēc to veidiem, veikts katra pakalpojuma apraksts, uzskaitīti to pieprasīšanas un saņemšanas nosacījumi, norādīta iestādes atbildīgā kontaktpersona.

Inese Saulīte

Vecākā eksperte/analītiķe
inese.saulite [at] vdzti.gov.lv