Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu pieņem Satiksmes ministra apstiprināta eksaminācijas komisija. Komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija iesniegumu nodod eksaminācijas komisijai, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Atbilstoši komisijas lēmumam Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija publicē tīmekļvietnē eksāmena datumu, laiku un vietu.

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija izsniedz sertifikātu tās īpašniekam.

Nākamie bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmeni paredzēti 2022.gada 25.novembrī, plkst.09:00, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas telpās, Riepnieku ielā 2, Rīgā, 14.kabinetā.

Iepriekšējo eksāmenu dalībnieki, kuri saņēmuši nesekmīgu vērtējumu un vēlas atkārtotu eksāmenu, tiek aicināti pieteikties aizpildot un nosūtot pieteikumu uz elektronisko pastu pasts@vdzti.gov.lv līdz 2022.gada 24.novembra plkst.10:00.

Eksāmenā iespējams piedalīties ne vairāk kā 8 personām. 

Mācību iestādes par apmācītajām grupām un eksāmena nepieciešamību lūdzam informēt savlaicīgi, vismaz 10 darba dienas iepriekš.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu lūdzam eksāmenam pieteikties savlaicīgi!

Emma Moroza

Vecākā eksperte būvniecības jautājumos - 22.kabinets
emma.moroza [at] vdzti.gov.lv