Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas iegūšana

Komersanti, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus pa autoceļiem vai dzelzceļu, bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu vai citas ar šādiem pārvadājumiem saistītas darbības (bīstamo kravu nosūtīšana, ieskaitot tukšas neattīrītas cisternas un cisternkonteinerus, transporta dokumentu noformēšana, bīstamo kravu klasificēšana vai iepakošana, cisternu, cisternkonteineru vai gāzu tvertņu piepildīšana, ekspeditora pakalpojumu sniegšana vai manevru darbu veikšana dzelzceļa pārvadājumos), norīko drošības konsultantus (padomniekus), kuri ir atbildīgi par bīstamo kravu pārvadājumiem raksturīgā riska samazināšanu attiecībā uz personām, īpašumu un vidi.

Personas tiesības veikt drošības konsultanta (padomnieka) pienākumus apliecina attiecīgs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts.

Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmeni notiek atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 4.jūlija noteikumu Nr.363 "Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā" prasībām. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu pieņem Satiksmes ministra apstiprināta eksaminācijas komisija.

Personai, kura ieguvusi kvalifikāciju un sekmīgi nokārtojusi eksāmenu atbilstoši šo noteikumu prasībām, izsniedz bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas sertifikātu.

Saņemt noformēto sertifikātu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā var tikai tā īpašnieks.

Paziņojums par bīstamo kravu drošības konsultanta (padomnieka) iecelšanu pieejams šeit.

Bīstamo kravu drošības konsultanta (padomnieka) pārskatu par darbību, kas saistīta ar bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem iepriekšējā gadā, līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

Saistītie pakalpojumi

Ja bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) kvalifikācijas sertifikāts ir nozaudēts, nozagts, mehāniski vai kā citādi bojāts, tā atjaunošanai persona iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu par sertifikāta nozaudēšanu, nozagšanu vai sabojāšanu;
 • bojāto sertifikātu (ja tāds ir);
 • personu apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

  Nākamie bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmeni paredzēti 2024.gada 18.jūnijā, plkst.10:00, valsts SIA Autotransporta direkcija telpās, Vaļņu ielā 30 (3. stāvā), Rīgā.

  Eksāmenam jāpiesakās, aizpildot un nosūtot pieteikumu (skatīt zemāk) ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pirms eksāmena datuma (līdz plkst.13.00) uz e-pasta adresi pasts@vdzti.gov.lv.

  Eksāmenā iespējams piedalīties ne vairāk kā 8 personām. 

  Mācību iestādes par apmācītajām grupām un eksāmena nepieciešamību lūdzam informēt savlaicīgi, vismaz 10 darba dienas iepriekš.

  Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu lūdzam eksāmenam pieteikties savlaicīgi!

  Apmācības ir pieejamas:

  • SIA „ADR LV”
   • Adrese: Bauskas ielā 86, Rīga, LV-1004
   • Mob.tālr.: 29267199; 29123391
   • e-pasts: adrlv@apollo.lv

  Emma Moroza

  Vecākā eksperte būvniecības jautājumos - 22.kabinets
  emma.moroza [at] vdzti.gov.lv