1. 02.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 334 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"
  2. 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 374 "Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi"
  3. 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 375 "Dzelzceļa drošības noteikumi"
  4. 16.08.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"