• Pakalpojumā tiek ietverts:
    • Pieteikuma iesniegšana;
    • Dokumentācijas izvērtēšana;
    • Atļaujas izsniegšana.

Lai saņemtu atļauju ritekļa laišanai tirgū, pretendents (ritekļa īpašnieks, lietotājs, ražotājs, modernizācijas veicējs, pasūtītājs vai viņu pilnvarota persona) iesniedz attiecīgu iesniegumu, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu. Iesniegumā norāda ritekļa izmantošanas telpu, kurā ritekli paredzēts izmantot, un iesniegumam pievieno dokumentārus pierādījumus tam, ka ir pārbaudīta ritekļa un izmantošanas telpas tīkla tehniskā savietojamība.