Drošības sertifikācija

Drošības sertifikācijas rokasgrāmata
Skatīt vairāk

Drošības apliecība infrastruktūrai

Rokasgrāmata drošības pārvaldības sistēmas novērtešanai
Skatīt vairāk

Ritekļu laišana tirgū

Rokasgrāmata par ritekļu un ritekļu tipu laišanu tirgū
Skatīt vairāk

Par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība

Sistēmas apraksts un vadlīnijas sertificēšanai
Skatīt vairāk

Uzraudzība

Rokasgrāmata, kurā sniegti skaidrojumi par uzraudzības procesiem
Skatīt vairāk

Stacionāro iekārtu pieņemšana ekspluatācijā

Informācija par stacionāru iekārtu nodošanu ekspluatācijā
Skatīt vairāk

Drošības pārskats

Vadlīnijas organizācijām drošības pārskatu izstrādāšanai
Skatīt vairāk

Riska novērtēšana

Neatkarīgas riska novērtēšanas iestādes atzīšanas sistēmas metodika
Skatīt vairāk