1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi
  4. 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem"
  5. 20.10.2022. Rail Baltica projekta īstenošanas likums