Lai nodrošinātu visām ieinteresētajām privātpersonām un uzņēmējiem godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties interešu pārstāvībā, piedaloties lēmumu ierosināšanā, izstrādē vai piedāvāt risinājumus, aicinām izmantot iespēju oficiāli pieteikties uz tikšanos pie Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, iepriekš sazinoties ar iestādes darbinieku.