Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, kas nodrošina dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu un infrastruktūras vadības un drošības sistēmu pārvaldību
Skatīt vairāk

Manevri

Manevri privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vai publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā vienas stacijas robežās
Skatīt vairāk

Dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība, remonts vai tehniskā apkope

Komercsabiedrībām, kas nodrošina dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi
Skatīt vairāk

Ritošā sastāva būvniecība, remonts vai tehniskā apkope

Komercsabiedrībām, kas nodrošina ritošā sastāva būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi
Skatīt vairāk

Izdotās un apturētās drošības apliecības

Informācija par izdotām un apturētām drošības apliecībām (tabulas)
Skatīt vairāk

  • Pakalpojumā tiek ietverts:
    • Pieteikuma/iesnieguma un pievienotās dokumentācijas izvērtēšana;
    • Apliecības izsniegšana.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija novērtē, vai komersants kā dzelzceļa sistēmas dalībnieks spēj izpildīt attiecīgās prasības un konsekventi tās piemērot, nodrošinot dzelzceļa sistēmas drošu darbību, izvērtē komersanta spēju droši darboties dzelzceļa sistēmā, ievērojot Eiropas Savienības un nacionālās prasības un vietējos infrastruktūras nosacījumus. Iesniegumam komersants pievieno dokumentārus pierādījumus, par to, ka ir izveidojis sistēmu, kura spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē.

Drošības apliecību  atjauno ne retāk kā reizi piecos gados.

Drošības apliecību groza, ja drošības apliecības turētājs plāno mainīt darbības nosacījumus, uz kuriem pamatojoties tika izdota drošības apliecība, un ja šis izmaiņas skar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina plānoto izmaiņu atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem.