Komersanti, kas veic ritošā sastāva būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi, izveido dokumentētu sistēmu, spēj nodrošināt tā darbību, ievērojot nacionālās prasības, tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus un vietējos infrastruktūras nosacījumus. Komersants, kas veic ritošā sastāva būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi, atbilstoši komercdarbības specifikai sistēmas izveidē piemēro uz par tehnisko apkopi atbildīgās struktūras tehniskās apkopes veikšanas funkciju attiecināmās prasības.

Pretendents  iesniegumu un dokumentāciju sagatavo latviešu valodā un iesniegumā norāda informāciju par pieprasīto drošības apliecību (jauna, atjaunota vai grozīta) komercdarbības jomu vai jomas daļu dzelzceļa nozarē, komercdarbības jomas aprakstu, norādot plānotās darbības attiecīgajā komercdarbības jomā, informāciju par dzelzceļa infrastruktūru, kurā tiks veikta komercdarbība (ja attiecas uz apliecināmo komercdarbības jomu), informāciju par komersanta veiktajām papildu darbībām dzelzceļa nozarē, ja tādas plānotas, informāciju par drošības apliecības saņemšanas veidu.

Iesniegumam komersants pievieno dokumentārus pierādījumus, par to, ka ir izveidojis sistēmu, kura spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē.