Normatīvie akti, kas nosaka Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas funkcijas un uzdevumus

  1. Dzelzceļa likums
  2. Dzelzceļa pārvadājumu likums
  3. Bīstamo kravu aprites likums
  4. Ministru kabineta 04.01.2005. noteikumi Nr. 14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums