Neatkarīgas riska novērtēšanas iestādes atzīšana notiek atbilstoši Komisijas 2013.gada 30.aprīļa Īstenošanas regulai (ES) Nr.402/2013 par kopīgo drošības metodi riska noteikšanai un novērtēšanai un par regulas (EK) Nr.352/2009 atcelšanu prasībām. Noteiktās prasības atbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/798 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa drošību, Dzelzceļa likumam un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.375 “Dzelzceļa drošības noteikumi”.

 • Pakalpojumā tiek ietverts:
  • Pieteikuma iesniegšana;
  • Dokumentācijas izvērtēšana;
  • Lēmuma pieņemšana.
 • Atzīšanas procesa struktūra:
  • Formāls pieteikums;
  • Pieteikuma izskatīšana;
  • Atzīšanas novērtējums;
  • Atzīšanas lēmuma izsniegšana;
  • Uzraudzības darbības;
  • Atkārtotas atzīšanas process.

Inspekcija lēmumu par neatkarīgas riska novērtēšanas iestādes atzīšanu pieņem ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc visas informācijas un dokumentācijas saņemšanas.

Dainis Lācis

Vecākais eksperts bīstamo kravu pārvadājumu jautājumos - 17.kabinets
dainis.lacis [at] vdzti.gov.lv

Jeļena Stepanova

Vecākā eksperte dzelzceļa politikas jautājumos - 21.kabinets
jelena.stepanova [at] vdzti.gov.lv