Kontakti

pasts [at] vdzti.gov.lv

Atrašanās vieta

Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050

Attīstības mērķis ir sertificēšanas procedūru nodrošināšana, ievērojot neatkarības, atklātības un nediskriminējošas attieksmes nosacījumus, tai skaitā sistēmu novērtēšana, dzelzceļa apakšsistēmu laišana tirgū, riska pārvaldības procesa piemērošana, dzelzceļa speciālistu novērtēšana  un efektīva visu procedūru (procesu) izveidošana.

Daļa veic šādus uzdevumus::

 • drošības pārvaldības sistēmu novērtēšana, pieņemot lēmumus par vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības izdošanu, atjaunošanu un grozīšanu;
 • ritekļu laišana tirgū;
 • par tehnisko apkopi atbildīgās struktūrvienības sertificēšana;
 • stacionāro iekārtu pieņemšana ekspluatācijā;
 • savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju prasību piemērošanas uzraudzība;
 • neatkarīgas riska novērtēšanas iestādes atzīšanu;
 • riska pārvaldības procesa piemērošanas un tajā gūto rezultātu piemērotības neatkarīga novērtēšana, ja to pieprasa pieteikumu iesniedzējs;
 • vilces līdzekļu vadītāju sertificēšana;
 • nacionālo prasību izvērtēšana un uzraudzība;
 • drošības rīcībpolitikas  plānošana, uzraudzība un īstenošana;
 • izstrādā iestādes plānošanas dokumentus un izvērtē iekšējos procesus;
 • pakalpojumu pārvaldība;
 • budžeta līdzekļu plānošana, izlietojums un uzskaite;
 • pārvaldības procesu organizācija iestādē. 

Darbinieki

Linda Gailīte

Direktora vietniece/daļas vadītāja - 10.kabinets
linda.gailite [at] vdzti.gov.lv

Jeļena Stepanova

Vecākā eksperte dzelzceļa politikas jautājumos - 21.kabinets
jelena.stepanova [at] vdzti.gov.lv

Dainis Lācis

Vecākais eksperts bīstamo kravu pārvadājumu jautājumos - 17.kabinets
dainis.lacis [at] vdzti.gov.lv

Terēza Zīriņa

Vecākā eksperte dzelzceļa speciālistu sertificēšanas jautājumos - 21.kabinets
tereza.zirina [at] vdzti.gov.lv

Ārijs Tuņķelis

Vecākais eksperts savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju jautājumos
arijs.tunkelis [at] vdzti.gov.lv

Jānis Eiduks

Konsultants ES jautājumos
janis.eiduks2 [at] vdzti.gov.lv

Juris Zālītis

Konsultants juridiskajos jautājumos
juris.zalitis [at] vdzti.gov.lv

Ingus Gulbis

Sistēmanalītiķis/programmētājs
ingus.gulbis [at] vdzti.gov.lv

Inese Saulīte

Vecākā eksperte/analītiķe - 18.kabinets
inese.saulite [at] vdzti.gov.lv

Vladimirs Derevjanko

Vecākais eksperts stacionāro iekārtu jautājumos - 17.kabinets
vladimirs.derevjanko [at] vdzti.gov.lv

Daiga Tumševica

Vecākā eksperte datu uzraudzības jautājumos - 22.kabinets
daiga.tumsevica [at] vdzti.gov.lv

Ieva Bajāre

Vecākā referente pārvaldības jautājumos - 15.kabinets
ieva.bajare [at] vdzti.gov.lv