Kontakti

pasts [at] vdzti.gov.lv

Atrašanās vieta

Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050

Daļas nodrošina drošības pārvaldības sistēmu veikstpēju pārbaudes, savstarpējās izmantojamības atbilstības kontroli, rīcībpolitikas īstenošanu, kā arī darbības nodrošināšanu iestādē. Daļas kompetences ir:

  • bīstamo kravu pārvadājumu rīcībpolitika;
  • riska novērtējums;
  • drošības jautājumi;
  • statistika;
  • savstarpējās izmantojamības jautājumi;
  • dzelzceļa politikas ieviešana;
  • ES lietu koordinācija.

Daļas nodarbinātie arī atbild par sadarbības nodrošināšanu ar Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un Latvijas interešu pārstāvniecību darba grupās.

Darbinieki

Linda Gailīte

Direktora vietniece/daļas vadītāja - 10.kabinets
linda.gailite [at] vdzti.gov.lv

Jeļena Stepanova

Vecākā eksperte dzelzceļa politikas jautājumos - 21.kabinets
jelena.stepanova [at] vdzti.gov.lv

Dainis Lācis

Vecākais eksperts bīstamo kravu pārvadājumu jautājumos - 12.kabinets
dainis.lacis [at] vdzti.gov.lv

Terēza Zīriņa

Vecākā eksperte dzelzceļa speciālistu sertificēšanas jautājumos - 21.kabinets
tereza.zirina [at] vdzti.gov.lv

Ārijs Tuņķelis

Vecākais eksperts savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju jautājumos
arijs.tunkelis [at] vdzti.gov.lv

Jānis Eiduks

Konsultants ES jautājumos
janis.eiduks [at] vdzti.gov.lv

Juris Zālītis

Konsultants juridiskajos jautājumos
juris.zalitis [at] vdzti.gov.lv

Ingus Gulbis

Sistēmanalītiķis/programmētājs
ingus.gulbis [at] vdzti.gov.lv

Inese Saulīte

Vecākā eksperte/analītiķe
inese.saulite [at] vdzti.gov.lv