1. 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem"
  2. 14.09.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu"
  3. 10.03.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude"