Komersanti, kas veic dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi,  izveido sistēmu, kas spēj nodrošināt tā darbību, ievērojot nacionālās prasības, tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktus un vietējos infrastruktūras nosacījumus.

Ērika Tihane

Vecākā eksperte komercsabiedrību sertificēšanas jautājumos - 22.kabinets
erika.tihane [at] vdzti.gov.lv