Kontakti

pasts [at] vdzti.gov.lv

Atrašanās vieta

Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050

Kustības drošības daļas darbības mērķis ir dzelzceļa sistēmas dalībnieku darbības uzraudzība.  Uzraudzībai ir pakļauti visi dzelzceļa sistēmas dalībnieki, neatkarīgi no to juridiskā statusa, uzņēmējdarbības formas un īpašuma veida. Uzraudzībai ir pakļauts 1520 mm  sliežu platuma, 1435 mm sliežu platuma un publiskās lietošanas 750 mm sliežu platuma dzelzceļa tīkls.

Kustības drošības daļa veic šādus uzdevumus:

  • balstoties uz dzelzceļa sistēmas riska novērtējumu, izstrādā uzraudzības plānošanas dokumentus;
  • nodrošina dzelzceļa sistēmas dalībnieku uzraudzību;
  • nodrošina 1520 mm sliežu ceļa platuma kravas un pasažieru vagonu un to tipu laišanu tirgū;
  • nodrošina drošības apliecību iegūšanas procesu;
  • nodrošina dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas uzraudzību.

Par notikušajiem dzelzceļa satiksmes negadījumiem informēt pa mobilo tālruni 29532056 vai 29531853. Ja ir noticis negadījums ar bīstamo kravu, informēt pa mobilo tālruni 25633985 vai 29531190.

Darbinieki

Kaspars Ozoliņš - Ozols

Direktora vietnieks/daļas vadītājs - 7.kabinets
kaspars.ozolins-ozols [at] vdzti.gov.lv

Maksims Morozovs

Vecākais inspektors infrastruktūras jautājumos - 16.kabinets
maksims.morozovs [at] vdzti.gov.lv

Jānis Eiduks

Vecākais inspektors ritošā sastāva modernizācijas jautājumos - 12.kabinets
janis.eiduks [at] vdzti.gov.lv

Dzintars Laizāns

Vecākais inspektors ritošā sastāva ekspluatācijas jautājumos - 12.kabinets
dzintars.laizans [at] vdzti.gov.lv

Gunta Priedniece

Vecākā inspektore bīstamo kravu pārvadājumu jautājumos - 12.kabinets
gunta.priedniece [at] vdzti.gov.lv

Andrejs Kozjučenoks

Vecākais inspektors ekspluatācijas jautājumos - 16.kabinets
andrejs.kozjucenoks [at] vdzti.gov.lv

Tatjana Kuzika

Vecākā eksperte uzraudzības jautājumos - 11.kabinets
tatjana.kuzika [at] vdzti.gov.lv

Ērika Tihane

Vecākā eksperte komercsabiedrību sertificēšanas jautājumos - 22.kabinets
erika.tihane [at] vdzti.gov.lv