Pagaidu atļauju pārbaužu veikšanai pretendents lūdz, lai veiktu ritekļu praktiskās pārbaudes dzelzceļa tīklā, kā daļu no ritekļa laišanas tirgū novērtēšanas procedūras.

Lai saņemtu pagaidu atļauju ritekļa pārbaudēm dzelzceļa infrastruktūrā, pretendents iesniedz inspekcijā iesniegumu, kurā norāda ritekļa ražotāju vai modernizācijas veicēju, ritekļa tipa identifikāciju un ritekļa identifikācijas numuru.

 • Iesniegumam pievieno:
  • informāciju par ritekļa tehniskajiem parametriem;
  • informāciju par dzelzceļa tīklu vai tā daļu, kurā ir paredzētas ritekļa pārbaudes;
  • informāciju par ritekļa pārbaužu dalībniekiem;
  • plānoto ritekļa pārbaužu programmu;
  • informāciju par plānoto pārbaužu veikšanas laikposmu;
  • vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības turētāja apliecinājumu par to, ka pārbaudes notiks atbilstoši vienotā drošības sertifikāta vai drošības apliecības nosacījumiem;
  • novērtētāja ziņojumu par riska novērtēšanas kopīgās drošības metodes piemērošanu saskaņā ar regulu (ES) Nr. 402/2013 ritekļa pārbaužu veikšanai, kurā ir novērtēta arī saskarņu pārvaldība.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē iesniegto dokumentāciju, lai pārbaudītu dokumentācijas pilnīgumu, atbilstību normatīvo aktu prasībām

Kaspars Ozoliņš - Ozols

Direktora vietnieks/daļas vadītājs - 7.kabinets
kaspars.ozolins-ozols [at] vdzti.gov.lv