Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem" 12.1 punktu komersanta izveidotās komisijas locekļi vai nozīmētās atbildīgās personas, kas veic dzelzceļa speciālistu zināšanu pārbaudi, kārto Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā teorētisko eksāmenu par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas jautājumiem.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija zināšanu pārbaudi nozīmē pēc komersanta iesnieguma saņemšanas.

Valsts dzelzceļa inspekcija paziņo komersantam par nozīmēto eksāmena datumu un laiku.

Persona kārto eksāmenu (zināšanu pārbaudi) ar eksaminācijas programmnodrošinājuma palīdzību testa veidā, Riepnieku ielā 2, Rīgā.

Par eksāmena rezultātiem Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem lēmumu, kuru paziņo komersantam.

Ērika Tihane

Vecākā eksperte komercsabiedrību sertificēšanas jautājumos - 22.kabinets
erika.tihane [at] vdzti.gov.lv