Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija zināšanu pārbaudi nozīmē pēc komersanta iesnieguma saņemšanas.

Valsts dzelzceļa inspekcija paziņo komersantam par nozīmēto eksāmena datumu un laiku.

Persona kārto eksāmenu (zināšanu pārbaudi) ar eksaminācijas programmnodrošinājuma palīdzību testa veidā, Riepnieku ielā 2, Rīgā.

Par eksāmena rezultātiem Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pieņem lēmumu, kuru paziņo komersantam.