Pakalpojumu saņem komersants, kas ir atbildīgs par tehnisko apkopi par 1520 mm sliežu ceļa platuma tīklam paredzētu kravas vai pasažieru vagonam, kuru izmanto vai paredz izmantot arī pārvadājumiem uz valstīm un no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Ja 1520 mm sliežu ceļa platuma tīklam paredzētu kravas vai pasažieru vagonu izmanto vai paredz izmantot ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pārvadājumiem uz valstīm un no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, komersants atbilstību ritekļu tehniskās apkopes sistēmas prasībām nodrošina, izveidojot tehniskās apkopes sistēmu, kas ir savietojama ar attiecīgajās valstīs izmantojamo tehniskās apkopes sistēmu. Par apliecinājumu šīs prasības izpildei uzskata arī valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, izsniegtu atļauju kravas vai pasažieru vagonu ekspluatācijai, ja tā apliecina kravas vai pasažieru vagona atbilstību piemērojamo starptautisko līgumu prasībām.

Ērika Tihane

Vecākā eksperte komercsabiedrību sertificēšanas jautājumos - 22.kabinets
erika.tihane [at] vdzti.gov.lv