Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona, kura veic vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora pienākumus, ir Noteikumu Nr.873 noteiktajā kārtībā sertificēts mašīnists, kas atbilst visām mašīnistam noteiktajām prasībām, un kuram ir atbilstošas praktiskās vilces līdzekļa vadīšanas iemaņas. Noteikumu Nr.873 VIII nodaļa nosaka prasības vilces līdzekļu vadītāju (mašīnistu) apmācībai, kur kā viena no apmācības iespējām ir paredzēta mašīnista instruktora veikta apmācība.

Pārvadātājs, manevru darbu veicējs vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nosaka vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora kvalifikācijas un kompetences pārvaldību (tai skaitā  atlases kritēriji, apmācība, kvalifikācijas un  kompetences prasības, kompetences uzturēšana un uzraudzība, praktiskās iemaņas pārbaude, kompetences apliecinoša dokumenta izsniegšana, izsniegtā dokumenta derīguma termiņš, dokumentācijas pārvaldība) nosaka drošības pārvaldības sistēmā.   

Vilces līdzekļa vadītājam (mašīnistam) instruktoram, kuram profesionālā kompetence ir apliecināta ar iepriekš izdotu un spēkā esošu vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora kompetences sertifikātu, kuru izsniedza Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, profesionāla kompetence ir uzskatāma par apliecinātu līdz šī sertifikāta derīguma termiņa beigām.