Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.jūnija noteikumu Nr.334 ,,Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 16.un 48.punktu, dzelzceļa sistēmas dalībniekam pēc notikuša dzelzceļa satiksmes negadījuma ir jāsagatavo un jāiesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā paziņojumu par negadījumu.

Lai harmonizētu dzelzceļa satiksmes negadījumu uzskaiti un klasifikāciju, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir izveidojusi dzelzceļa satiksmes negadījumu uzskaites sistēmu un aicina ikvienu dzelzceļa sistēmas dalībnieku kļūt par šīs sistēmas lietotāju. 

Pieteikumu par pieslēgšanos sistēmai sūtīt uz funkcionālo elektronisko pastu cor@vdzti.gov.lv

Tatjana Kuzika

Vecākā eksperte uzraudzības jautājumos - 11.kabinets
tatjana.kuzika [at] vdzti.gov.lv

Ingus Gulbis

Sistēmanalītiķis/programmētājs
ingus.gulbis [at] vdzti.gov.lv