Casualties per month by type of accidents
Cietušo sadalījums pa mēnešiem 2022.gadā

Linda Gailīte

Direktora vietniece/daļas vadītāja - 10.kabinets
linda.gailite [at] vdzti.gov.lv

Tatjana Kuzika

Vecākā eksperte uzraudzības jautājumos - 11.kabinets
tatjana.kuzika [at] vdzti.gov.lv