Cena
239 EUR stundā
Izpildes termiņš darba dienās
120 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Priekšiesaiste  tiek nodrošināta saskaņā ar Eiropas Komisijas 2018.gada 9.aprīļa Īstenošanas regulu (ES) 2018/763, ar ko nosaka praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007

Priekšiesaistē pēc pretendenta iesnieguma Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra sniedz viedokli par vienotā drošības sertifikāta saņemšanas posmiem un nepieciešamajiem dokumentiem.

Iesniegumu un dokumentu iesniegšana, visas informācijas pieprasīšana un aprite, kā arī lēmumu paziņošana pretendentam notiek, izmantojot Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras kontaktpunktu (nepieciešama reģistrācija).

Šis ir maksas pakalpojums, kam tiek piemērota Komisijas 02.05.2018. Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem un Komisijas  29.10.2021 Īstenošanas regula (ЕС) 2021/1903 ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem.

  1. Dzelzceļa likums
  2. Ministru Kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 375 “Dzelzceļa drošības noteikumi
  3. Komisijas 09.04.2018. Īstenošanas regula Nr. 2018/763 ar ko nosaka praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007
  4. Eiropas Parlamenta un Padomes 11.05.2016. Regula (ES) 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004
  5. Komisijas  02.05.2018. Īstenošanas regula (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem
  6. Komisijas 13.06.2018. Īstenošanas regula (ES) 2018/867, ar ko nosaka Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras Apelācijas padomes/padomju reglamentu
  7. Komisijas 29.10.2021 Īstenošanas regula (ЕС) 2021/1903 ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem

Lietotāju ērtībām pakalpojuma saņemšanai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra ir izstrādājusi rokasgrāmatas (angļu un latviešu valodā)