Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10 darba dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai saņemtu izziņu par būves neesību, kas ir nepieciešama, lai varētu no kadastra dzēst būves esamību dabā, nepieciešams Būvniecības informācijas sistēma aizpildīt iesniegumu par būves neesamību.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pamatojoties uz iesniegumu par būves neesību veic apsekošanu dabā un, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, izdod dokumentu, kas apliecina būves neesību.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi