Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14 kalendārās dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izmainītās būvprojekta daļas un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību iesniedz saskaņošanai Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā caur Būvniecības informācijas sistēmu.

Ja izmaiņu dēļ ir nepieciešams veikt grozījumus būvatļaujas nosacījumos, tie veicami pirms izmaiņu saskaņošanas.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi