Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5 darba dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un prasību sniegt informāciju par būvdarbu veicēju.

Pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas pirmās grupas inženierbūves būvdarbiem Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izdara Būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā iesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi