Informācija Prezentācija
Attēls, kura virspusē centrā pelēkā krāsā uz balta fona attēlots “Papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis” un zem tā pelēkā krāsā uzraksts “Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija”. Apakšā uz gaiši pelēka fona ir tumši pelēks uzraksts ar lielākiem burtiem “Seminārs” un ar mazākiem cipariem datum “15.11.2023.”.
Seminārs 15.11.2023.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija informē, ka 2023.gada 15.novembrī viesnīcas “AVALON” konferenču zālē Rīgā, 13.janvāra ielā 19, rīko bezmaksas semināru dzelzceļa sistēmas dalībnieku informēšanai par izmaiņām likumdošanā.

Informatīvais seminārs sastāvēs no divām daļām, un tām ir plānota šāda dienaskārtība:

I daļa Par izmaiņām Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā

(no plkst.9.30 līdz 13.00)

1. Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumu projekts: prasības, 03.08.2010. MK noteikumu Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” spēka zaudēšana. 

2. Savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu (OPE SITS):

2.1. OPE SITS prasības pārvadātājiem, manevru darbu veicējiem un infrastruktūras pārvaldītājam;

2.2. Izmaiņas, ko ievieš Regula 2023/1693, pārvadātāju, manevru darbu veicēju un infrastruktūras pārvaldītāja drošības pārvaldības sistēmās. 

3. Citi jautājumi.

Semināra I. daļa ir paredzēta dzelzceļa pārvadātāju, infrastruktūras pārvaldītāju un manevru darbu veicēju atbildīgajiem speciālistiem.

Pieteikumus dalībai semināra I. daļā lūdzam sūtīt līdz 10.novembrim uz e-pastu: pasts@vdzti.gov.lv .

Ja nepieciešama papildus informācija par semināra I. daļu var sazināties ar Jeļenu Stepanovu pa tālruni 29532059.

 

II daļa Par aktualitātēm saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem un preventīvajiem pasākumiem bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu pārvadāšanā

(no plkst.13.30 līdz 15.30)

1. Informācijas apmaiņas uzlabošana starp valsts institūcijām un bīstamo kravu pārvadājumos iesaistītajiem komersantiem (A.Dunskis, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija).

2. Ministru kabineta 2023.gada 4.jūlija noteikumi Nr.363 “Drošības konsultantu (padomnieku) noteikumi bīstamo kravu autopārvadājumu un dzelzceļa pārvadājumu jomā” un Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 365 “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu" (J.Pakalns, Satiksmes ministrija, D.Lācis, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija).

3.  Informācija par drošības padomnieku atskaitēm un aptaujas lapas par darbības veikšanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā aizpildīšanu (G.Priedniece, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija).

4.  Informācija par grozījumiem RID noteikumos un SMGS 2.pielikumā (D.Lācis, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija).

5.  Diskusija par aktualitātēm un problēmām.

Lūdzam līdz 10.novembrim apstiprināt savu piedalīšanos semināra II.daļā uz e-pastu: gunta.priedniece@vdzti.gov.lv 

Aicinām arī iesūtīt Jūs interesējošus jautājumus, uz kuriem centīsimies atbildēt semināra diskusiju daļā.

Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija par semināra II.daļu, lūdzu zvaniet uz tālruni 25633985 vai 29531190.

Prezentācijas: