Informācija
Virsraksts-Drošības pārskats organizācijām

Lai atbalstītu organizācijas (dzelzceļa pārvadātājus, manevru darbu veicējus un infrastruktūras pārvaldītājus) to saistību izpildē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību 9.panta 6.punktu, kas nosaka tām izstrādāt gada drošības pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija ir sagatavojusi Vadlīnijas organizācijām drošības pārskatu izstrādāšanai.