Informācija
Paziņojums, ka stājušies spēkā jaunie “Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi”.
Uzraksts: Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi

2024. gada 1. janvārī stājas spēkā 2023. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.680 "Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi". 

Noteikumi nosaka nacionālās prasības attiecībā uz jomām, kas nav ietvertas Eiropas Savienības tiesību aktos:

  1. kritiskajiem parametriem dzelzceļa infrastruktūras tehniskajai ekspluatācijai;
  2. B klases signalizācijas sistēmas darbības pamatprincipiem;
  3. kritiskajiem parametriem ritekļu tehniskajai ekspluatācijai;
  4. satiksmes organizācijas principiem manevru kustībā un ārkārtas situācijās;
  5. nestandarta pārvadājumiem;
  6. sliežu ceļa mašīnām un mehānismiem.

Līdz ar jauno noteikumu darbību, spēku zaudē 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”, kuru prasības ir pārskatītas un sadalītas atbilstoši saistošo Eiropas Savienības tiesību aktu normām.