Persona iesniedz attiecīgu iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā caur Būvniecības informācijas sistēmu.

Māris Liniņš

Daļas vadītājs/direktora vietnieks būvniecības jautājumos - 9.kabinets
maris.linins [at] vdzti.gov.lv

Emma Moroza

Vecākā eksperte būvniecības jautājumos - 22.kabinets
emma.moroza [at] vdzti.gov.lv