Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
120 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja sertifikāta turētājs plāno mainīt darbības nosacījumus, uz kuriem pamatojoties tika izdots sertifikāts, tas pirms darbības nosacījumu maiņas par to paziņo Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai. Mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izvērtē, cik būtiskas ir komersanta plānotās izmaiņas, un, ja tās skar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem, uzdod komersantam mēneša laikā veikt attiecīgas izmaiņas tā dokumentos un pieprasa iesniegt pieteikumu sertifikāta grozīšanai. Ja izmaiņas neskar atbilstību tieši piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, nacionālajām prasībām vai vietējiem infrastruktūras nosacījumiem, minēto informāciju Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija reģistrē kā sertifikāta darbības nosacījumu maiņu, negrozot sertifikātu.

Lai iegūtu sertifikātu pretendents iesniedz iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā. Iesniegumu var nosūtīt elektroniski vai iesniegt klātienē.