Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15 darba dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā iesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata iesniegto būvprojektu, pārbauda tā atbilstību būvatļaujas nosacījumiem un būvniecības principiem, un pieņem lēmumu veikt vai neveikt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi