Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14 darba dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Būvniecības ierosinātājs iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā Paskaidrojuma rakstu ar pievieno situācijas plānu vai dzelzceļa infrastruktūras objekta shēmu.

Iesniegumu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā iesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi