Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5 darba dienas
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Būvniecības ierosinātājs iesniedz Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā būvdarbu nosacījumu izpildes apliecinājumu.

Apliecinājumu Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijā iesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu.

  1. Būvniecības likums 
  2. 19.08.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
  3. 02.09.2014. Ministru kabineta  noteikumi Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi