Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
120 kalendārās dienas
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai saņemtu atļauju 1520 mm sliežu ceļa platuma vagona tipam atbilstoša ritekļa laišanai tirgū, pretendents Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā iesniedz:

  • iesniegumu;
  • deklarāciju par ritekļa atbilstību atļautajam ritekļa tipam kopā ar visiem pielikumiem, kas attiecas uz konkrēto ritekli;
  • dzelzceļa infrastruktūrā veikto pārbaužu rezultātus;
  • apliecinājumu, ka riteklim ir noteikta par tehnisko apkopi atbildīgā struktūrvienība;
  • iepriekš vienojoties par laiku un vietu, uzrāda ritekli Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai.

Iesniegumu var nosūtīt elektroniski vai iesniegt klātienē.

  1. Dzelzceļa likums
  2. 09.06.2020. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 374 “Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi
  3. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/545 (2018. gada 4. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību
  4. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/250 (2019. gada 12. februāris) par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu "EK" deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu "EK" verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011