Prezentācija
Informācija par semināru

2023.gada 19.aprīļa informatīvais seminārs dzelzceļa sistēmas dalībnieku informēšanai par izmaiņām likumdošanā un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbā attiecībā uz drošības un savstarpējas izmantojamības nodrošināšanu.

2023.gada 19.aprīļa VDZTI informatīvā semināra saturs:

  1. Pārvadātāju, manevru darbu veicēju un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzraudzība: Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas rokasgrāmata un plāns.
  2. Organizācijas un cilvēkfaktori drošības pārvaldības sistēmu procesos.
  3. Atļauja nodot ekspluatācijā stacionārās iekārtas.
  4. Izmaiņas Latvijas likumdošanā:
    1. 14.02.2023.MK noteikumi Nr.67 “Noteikumi par ritošā sastāva vienībām, kuras nereģistrē Eiropas ritekļu reģistrā, un kārtību, kādā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija atļauj šādu ritošā sastāva vienību izmantošanu”;
    2. Plānotas izmaiņas saistībā ar 03.08.2010. MK noteikumu Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” spēka zaudēšanu 2024.gada 1.janvārī.
  5. AOB (citi jautājumi).