Informācija
Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija regulāri veic sava darba analīzi un darba izpildes kvalitātes novērtējumu, lai saviem klientiem piedāvātu arvien profesionālākus  pakalpojumus un to risinājumus, kas nepārtraukti tiek pilnveidoti.

Lai labāk izprastu mūsu klientu un sadarbības partneru vēlmes, laicīgi novērstu problēmas un uzlabotu komunikāciju, 2023. gadā  no 6. līdz 20. martam tika veikta anonīma klientu apmierinātības aptauja, respondentiem aizpildot iestādes tīmekļavietnē izvietotu anketu.

Apkopotie anketēšanas rezultāti ir apkopoti infografikos:

Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti I, 2023

 

Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti II, 2023

 

   

Paldies respondentiem par atsaucību un veltīto laiku!

Jūsu atbildes ir svarīgas mūsu tālākai attīstībai.