Informācija
Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija regulāri veic sava darba analīzi un darba izpildes kvalitātes novērtējumu, lai saviem klientiem piedāvātu arvien profesionālākus  pakalpojumus un to risinājumus, kas nepārtraukti tiek pilnveidoti.

Lai labāk izprastu mūsu klientu un sadarbības partneru vēlmes, laicīgi novērstu problēmas un uzlabotu komunikāciju, 2023. gadā  no 6. līdz 20. martam tika veikta anonīma klientu apmierinātības aptauja, respondentiem aizpildot iestādes tīmekļavietnē izvietotu anketu.

Apkopotie anketēšanas rezultāti ir apkopoti infografikos:

Dzelzceļa sistēmas dalībnieku un sadarbības partneru apmierinātība ar iestādes darbu kopumā par 2023.gadu ir 88 %, lielākā daļa aptaujāto jeb 40% pakalpojumus izmanto biežāk kā reizi gadā, no visiem pakalpojumiem biežāk izmantoti “Drošības apliecība” pakalpojumi jeb 25%, “Dzelzceļa būvniecība” 17%, kā arī “Drošības sertifikācija” 15%. Pakalpojumu sniegšanas aspektu novērtējums vidēji ir 8,7 10 baļļu skalā. Klientu apmierinātība par sniegto pakalpojumu kvalitāti ir novērtēta par 91%.
Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti I, 2023

 

Klientu apmierinātības aptaujā par 2023.gadu norādīts, ka 46% klienti apmeklē tīmekļvietni vismaz reizi pusgadā, tīmekļvietnes lietošanas ērtums novērtēts kā ērts jeb 68%, visbiežāk apmeklētās sadaļas ir “Aktualitātes” jeb 28 % un “Pakalpojumi” jeb 26 %. 46% respondentu novērtēja apmierinātību ar problēmas sniegto risinājumu/ 91 % respondentu uzskata, ka ar tīmekļvietnē pieejamo informāciju bija pietiekami. 83 % respondentu ir apmierināti ar pakalpojumu aprakstu tīmekļvietnē.
Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti II, 2023

 

   

Paldies respondentiem par atsaucību un veltīto laiku!

Jūsu atbildes ir svarīgas mūsu tālākai attīstībai.