• Pakalpojumā tiek ietverts:
    • Pieteikuma dokumentācijas izvērtēšana;
    • Teorētiskais eksāmens (zināšanu pārbaude);
    • Apliecības izsniegšana;
    • Apliecības dublikāta izsniegšana.

Par dzelzceļa speciālistu var būt 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kurai nav medicīniska rakstura pretindikāciju un kurai ir attiecīga profesionālā kvalifikācija (dokumentāri apstiprināts novērtējums, kas apliecina dzelzceļa speciālista profesionālo sagatavotību un tiesības patstāvīgi pildīt dzelzceļa speciālista dienesta pienākumus atbilstoši dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām).