Salary per month:
970 līdz 1382 EUR
Valsts pārvalde
Location:
Riepnieku iela 2, Rīga,LV-1050

Applicants must apply by

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

vecākā inspektora ekspluatācijas jautājumos 

ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku (profesijas kods 2422 06)

Amata pienākumi:

 • Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas uzraudzība;
 • Pārbaudes komercsabiedrībās, kuras nodrošina dzelzceļa tehnoloģiskos procesus;
 • Dalība pārbrauktuvju apskatēs.

Amatam izvirzāmās prasības:

 • Obligāti: augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība dzelzceļa transportā;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • Darbs saistīts ar īpašu risku atrodoties uz sliežu ceļiem.

Amatam noteiktās kompetences:

 • Pārzina Eiropas Savienības tiesību aktus dzelzceļa transporta jomā - ir zināšanas, kāpēc tiek veikta sertifikācija un kādam mērķim tā paredzēta;
 • Nacionālais regulējums  - pārzina galvenos dzelzceļa tiesību aktus un spēj nosaukt  iespējamos kontroles rīkus;
 • Drošības pārvaldības vai citas uzraudzības sistēmas  - ir izpratne par drošības pārvaldības vai citām uzraudzības sistēmām;
 • Dzelzceļa sistēmas darbība - pārzina dzelzceļa ekspluatācijas jautājumus;
 • Uzraudzības principi, metodes un rīki -  ir izpratne kādam mērķim ir paredzēta uzraudzība;
 • Plānošana un organizēšana - plāno darbu patstāvīgi, ir atbildīgs par darba rezultātiem;
 • Praktiskā pieredze  - praktiskā pieredze dzelzceļa transportā vismaz piecus gadus;
 • Intervēšana – saprot, kas ir atklāts vai slēgts jautājums, spēj saprotami uzdot jautājumu;
 • Komunikācija - spēj uzklausīt informāciju, pievērš uzmanību detaļām un analīzei, saprotami uzdod jautājumus un sniedz skaidrojumus, veicina divvirzienu komunikāciju ar iesaistītajām pusēm;
 • Problēmu risināšana - neatkarīgs savos uzskatos, apzinās savu zināšanu/pieredzes robežas, identificē kritiskos faktus sarežģītos jautājumos,  zina, kā apkopot attiecīgu informāciju;
 • Kritiskās analīzes spējas  jeb analītiskā domāšana - izdara secinājumus vai informācija ir ticama, piemērojot dažādas informācijas meklēšanas metodes, pārbauda iegūto informāciju un uzdod jautājumus, izzinošs un uzdod argumentētus jautājumus;
 • Darbs komandā - ir izpratne par katra komandas dalībnieka, tostarp savu lomu, atbalsta komandas darbu un zina, kā sadarboties, lai virzītos uz augstākiem mērķiem un vienotu redzējumu.

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionāli augt un papildināt zināšanas dzelzceļa transporta jomā;
 • sadarbības iespējas ar citām institūcijām Latvijā un Eiropas Savienībā;
 • papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem;
 • veselības apdrošināšanu;
 • atsaucīgus un zinošus kolēģus, labiekārtotu darba vidi;
 • atalgojumu no 970,00 EUR līdz 1382,00 EUR.

Pretendentiem (-ēm) jāatbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vdzti.gov.lv, 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija informē:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi,
 • datu pārzinis ir Valsts dzelzceļā tehniskā inspekcija, kontaktinformācija: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050, pasts@vdzti.gov.lvwww.vdzti.gov.lv

Applicants must apply by