2018. gada 26 aprīlis

     

 Sākums|Lapas karteAktualitātes

10.04.2018.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/545 (2018. gada 4. aprīlis), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 nosaka dzelzceļa ritekļa atļaujas un dzelzceļa ritekļa tipa atļaujas piešķiršanas procesa praktisko kārtību

Šajā regulā ir noteiktas prasības:

  • pieteikuma iesniedzējam, kad tas iesniedz pieteikumu nolūkā saņemt ritekļa tipa atļauju un/vai atļauju ritekli laist tirgū;
  • Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai un valsts drošības iestādei pieteikumu izskatīšanai;
  • atļaujas piešķīrējai struktūrai, kad tā pieņem lēmumu par ritekļa tipa atļauju vai atļauju ritekli laist tirgū piešķiršanu;
  • infrastruktūras pārvaldītājiem, kad tie paredz nosacījumus praktisku pārbaužu veikšanai savā tīklā/savos tīklos un ritekļa atļaujas piešķiršanas vajadzībām sniedz informāciju par izmantošanas telpu.

05.04.2018.

Nākamie bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) kvalifikācijas eksāmeni paredzēti 2018.gada 19.aprīlī plkst.09:00 un plkst.12:00, Riepnieku ielā 2, Rīgā. Sīkāka informācija atrodama inspekcijas tīmekļvietnes sadaļā Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanti.  

 

21.02.2018

Stratēģiskais auditu plāns trīs gadu periodam.

 

24.05.2017.

Vagonu turētāju reģistrs (pieejams arī krievu valodā)(www.era.europa.eu)(publicēts 03.05.2017.)

24.05.2017.

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras sagatavotie dokumenti par cilvēkfaktoru ietekmi:

 

13.02.2017.

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras drošības brīdinājumu IT rīks (Safety Alert IT Tool) (SAIT).  SAIT ir tīmekļa vietne, kas piešķir reģistrētiem lietotājiem ātri un efektīvi apmainīties ar informāciju par drošības riskiem, kas saistīti ar tehnisko aprīkojumu defektiem. SAIT ir izveidota dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, par ritošo sastāvu atbildīgām struktūrvienībām un citiem (izņemot valsts drošības iestādēm), tostarp ražotājiem, uzturēšanas piegādātājiem, turētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un  līgumslēdzējiem.

Rīka lietotājiem vajadzētu sniegt informāciju par apdraudējumiem, kas saistīti ar defektiem un celtniecības neatbilstības vai darbības traucējumiem, tehnisko aprīkojumu, tostarp strukturālo apakšsistēmu Apdraudējums var radīt dzelzceļa satiksmes negadījumu, tai skaitā iesaistot cietušās personas.  

SAIT var atrast šādā tīmekļa vietnē: https://safetyalerts.era.europa.eu/safetyalerts

SAIT uzrauga Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras. SAIT ikdienas atbalstu sniedz ģenerāldirektorāts Informātikas Eiropas Komisijas (DIGIT).

06.01.2017.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/6 (2017. gada 5. janvāris) attiecībā uz Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas Eiropas stratēģisko izvēršanas plānu


______________________________

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006. gada 11. augusta lēmuma Nr.2006/920/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" (turpmāk -SITS OPE) 4.pantu Satiksmes Ministrija ir apstiprināja un nosūtīja Eiropas Komisijai Latvijas SITS OPE valsts īstenošanas plānu.

SITS OPE valsts īstenošanas plāns ir sadalīts divās daļās -

"Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" īstenošanas plāna tabula , kas nosaka prasības infrastruktūras pārvaldītājam";

"Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" īstenošanas plāna tabula , kas nosaka prasības pārvadātājam".

Saskaņā ar SITS OPE pielikuma 6.2.punkta prasībām, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pirms piešķirt jaunu vai pārskatītu drošības sertifikātu pārbauda Latvijas SITS OPE valsts īstenošanas plāna izpildi.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 2 apmeklētāji
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007