2018. gada 22 februāris

     

 Sākums|Lapas karteAktualitātes

21.02.2018

Stratēģiskais auditu plāns trīs gadu periodam.

24.05.2017.

Vagonu turētāju reģistrs (pieejams arī krievu valodā)(www.era.europa.eu)(publicēts 03.05.2017.)

24.05.2017.

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras sagatvotie dokumenti par cilvēkfaktoru ietekmi:

 13.02.2017.

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras drošības brīdinājumu IT rīks (Safety Alert IT Tool) (SAIT).  SAIT ir tīmekļa vietne, kas piešķir reģistrētiem lietotājiem ātri un efektīvi apmainīties ar informāciju par drošības riskiem, kas saistīti ar tehnisko aprīkojumu defektiem. SAIT ir izveidota dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, par ritošo sastāvu atbildīgām struktūrvienībām un citiem (izņemot valsts drošības iestādēm), tostarp ražotājiem, uzturēšanas piegādātājiem, turētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un  līgumslēdzējiem.

Rīka lietotājiem vajadzētu sniegt informāciju par apdraudējumiem, kas saistīti ar defektiem un celtniecības neatbilstības vai darbības traucējumiem, tehnisko aprīkojumu, tostarp strukturālo apakšsistēmu Apdraudējums var radīt dzelzceļa satiksmes negadījumu, tai skaitā iesaistot cietušās personas.  

SAIT var atrast šādā tīmekļa vietnē: https://safetyalerts.era.europa.eu/safetyalerts

SAIT uzrauga Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras. SAIT ikdienas atbalstu sniedz ģenerāldirektorāts Informātikas Eiropas Komisijas (DIGIT).

06.01.2017.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/6 (2017. gada 5. janvāris) attiecībā uz Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas Eiropas stratēģisko izvēršanas plānu

 

23.12.2016.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/2370 (2016. gada 14. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/2338 (2016. gada 14. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

16.12.2016.

1520mm dzelzceļa tīkla tehnisko parametru analīze (Analysis of determinative parameters for maintaining the technical and operational compatibility of the 1520 mm and 1435 mm gauge rail systems at the Commonwealth of Independent States (CIS)/European Union (EU) Border) (angļu valodā )(www.era.europa.eu)


23.11.2016.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/2032 (2016. gada 26. oktobris), ar ko attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem groza Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku

22.11.2016.

Gada tumšajā un baltajā laikā dzelzceļa tuvumā jābūt īpaši uzmanīgam (www.ldz.lv)

28.10.2016.

Progress Report Rules cleaning-up   (www.era.europa.eu)

28.10.2016.

Siguldā izveidota regulējama gājēju pāreja pār sliežu ceļiem Latvijā, kas aprīkota ar luksoforu un skaņas signālu 

15.06.2016.

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/919 (2016. gada 27. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā

15.06.2016.

Katrs piektais riskē ar dzīvību, pārkāpjot satiksmes noteikumus dzelzceļa tuvumā (www.ldz.lv)

06.06.2016.

VAS "Latvijas dzelzceļš" sociālajā kampaņā aicina seniorus būt īpaši uzmanīgiem - nepārvērtēt savas spējas dzelzceļa tuvumā (www.ldz.lv.)

_______________________

09.04.2008.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006. gada 28. marta lēmuma Nr.2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu (turpmāk -SITS CCS) 3.pantu Satiksmes Ministrija ir apstiprināja un nosūtīja Eiropas Komisijai Latvijas SITS CCS valsts īstenošanas plānu.

08.04.2008.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006. gada 11. augusta lēmuma Nr.2006/920/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" (turpmāk -SITS OPE) 4.pantu Satiksmes Ministrija ir apstiprināja un nosūtīja Eiropas Komisijai Latvijas SITS OPE valsts īstenošanas plānu.

SITS OPE valsts īstenošanas plāns ir sadalīts divās daļās -

"Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" īstenošanas plāna tabula , kas nosaka prasības infrastruktūras pārvaldītājam";

"Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" īstenošanas plāna tabula , kas nosaka prasības pārvadātājam".

Saskaņā ar SITS OPE pielikuma 6.2.punkta prasībām, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pirms piešķirt jaunu vai pārskatītu drošības sertifikātu pārbauda Latvijas SITS OPE valsts īstenošanas plāna izpildi.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 4 apmeklētāji
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007