2020. gada 9 augusts

     

 Sākums|Lapas karteAktualitātes

!!!  03.07.2020.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas izsludina amatu konkursu  uz Kustības drošības daļas vecākā inspektora ekspluatācijas jautājumos  ierēdņa amata vietu.

Galvienie pienākumi:

 • nodrošināt dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas kontroli komercsabiedrībās;
 • veikt dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas atbilstības pārbaudes;
 • uzraudzīt dzelzceļa transporta drošības prasību ievērošanu;
 • uzraudzīt dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanu; 
 • veikt pārbaudes dzelzceļa infrastruktūras objektos.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • praktiskās zināšanas dzelzceļa transporta jomā;
 • praktiskās zināšanas dzelzceļa ekspluatācijā;
 • drošības pārvaldības sistēmas vai līdzīgas pārvaldības sistēmas novērtēšanas pieredze;
 • pieredze dzelzceļa  ekspluatācijas jomā ne mazāka par pieciem gadiem.

Mēnešalga no 1052 euro līdz 1382 euro atbilstoši noteiktajai kvalifikācijas kategorijai un profesionālajai pieredzei.

Pretendentiem līdz 2020.gada 23.jūlijam nosūtīt motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas elektroniski  uz .

Kontaktinformācija

Attīstības daļas vadītāja Linda Gailīte 67234308 vards.uzvards@vdzti.gov.lv  

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz  atlases otro kārtu (interviju).

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, kontaktinformācija: Riepnieku iela 2, Rīga, LV-1050.
______________________________

!!! 17.06.2020.

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija informē, ka 2020. gada 16.jūnijā stājās spēkā grozījumi Dzelzceļa likumā, kas nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību prasību pārņemšanu Latvijas tiesību aktos. Minētās direktīvas kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu 2016/796/ES par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 veido tā saucamo Ceturtās dzelzceļa pakotnes tehnisko pīlāru, kas paredz atlikušo administratīvo un tehnisko šķēršļu novēršanu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē, jo īpaši izveidojot kopīgu pieeju drošības un savstarpējas izmantojamības prasībām.

Pamatojoties uz Dzelzceļa likumā noteikto 2020.gada 16.jūnijā spēkā stājās arī virkne citu normatīvo aktu, tostarp:

Līdz ar minēto normatīvo aktu spēkā stāšanos spēku ir zaudējuši Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumi Nr.999 ,,Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība", Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1210 ,,Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību", Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1211 ,,Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā", Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumi Nr.168 ,,Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem" un Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.57 ,,Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību".

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija aicina visus dzelzceļa sistēmas dalībniekus izvērtēt normatīvā regulējuma izmaiņu ietekmi uz uzņēmumu iekšējām procedūrām un nepieciešamības gadījumā precizēt savas iekšējās procedūras un drošības pārvaldības sistēmas.

 ______________________________

11.06.2020. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darba laiki brīvdienās un svētku dienās:

DatumsDienaSkaidrojumsDarba laiks
12.06.2020piektdienadarba diena08:00-14:00
13.06.2020sestdienadarba diena08:00-14:00
14.06.2020svētdienabrīvdiena-
    
DatumsDienaSkaidrojumsDarba laiks
19.06.2020piektdienadarba diena08:00-14:00
20.06.2020sestdienabrīvdiena-
21.06.2020svētdienabrīvdiena-
22.06.2020pirmdienabrīvdiena-
23.06.2020otrdienabrīvdiena-
24.06.2020trešdienabrīvdiena-
25.06.2020ceturtdienadarba diena08:00-17:00
26.06.2020piektdienadarba diena08:00-14:00

_______________________________

11.06.2020.

Informācija!

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 5.1., 5.2. un 5.3.punktiem ir noteikti šādi piesardzības pasākumi:

 • iestādē ir aizliegts atrasties personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • jāievēro divu metru distance;
 • jāievēro roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi.

Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.

Persona, kas apmeklē Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju ir atbildīga par augstāk minēto prasību ievērošanu. Par šo prasību nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

_______________________________

11.06.2020.

No 2020. gada 11. jūnija Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija  ir pieejama klātienes apmeklētājiem. Lūdzam iepriekš pieteikties pie attiecīgā inspekcijas darbinieka. Nepieciešamības gadījumā lūdzam ar iestādes darbiniekiem sazināties zvanot uz norādītajiem tālruņiem vai sūtot informāciju uz e-pastu (skat. sadaļu Darbinieku kontaktinformācija).

Uzņēmumus lūdzam turpināt dokumentus iesniegt elektroniski, kā arī saņemt neklātienes konsultācijas, zvanot pa tālruni, vai sazinoties ar darbinieku e-pastā.

Dokumentu iesniegšana  - parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, sūtāmi uz e-adresi vai e-pastu  , vai arī darbinieka e-pastu.

Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

_______________________________

14.04.2020.

09.04.2020. Satiksmes ministra rīkojums Nr.01-03/96 "Par sertifikātu, apliecību un citu dokumentu izsniegšanu ārkārtējās situācijas laikā"

_______________________________

 25.03.2020.  

Par bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija 2020. gada 25. martā parakstīja daudzpusējo nolīgumu RID 1/2020  

Nolīgums nodrošina to, ka  bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) sertifikāti, kuru derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 1. novembrim, ir derīgi nolīgumu RID 1/2020 parakstījušajās RID dalībvalstīs līdz 2020. gada 30. novembrim.

Sīkāka informācija par valstīm, kuras piemēro nolīgumā RID 1/2020  noteiktās atkāpes, pieejama OTIF tīmekļa vietnē

_________________________

  27.02.2020. 

Izstrādē esošie tiesību akti (www.sam.gov.lv)

________________________

 27.02.2020. 

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (turpmāk - Direktīva 2016/797/ES) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību, (turpmāk - Direktīva 2016/798/ES) prasību pārņemšanu, 2020.gada 26.februārī tika izsludināti grozījumi Dzelzceļa likumā. 

Direktīvas 2016/797/ES un 2016/798/ES, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula 2016/796/ES par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004, paredz atlikušo administratīvo un tehnisko šķēršļu novēršanu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē, jo īpaši izveidojot kopīgu pieeju drošības un savstarpējas izmantojamības prasībām.

__________________________

 06.01.2020.

!!!  Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/.

Ja būvniecības administratīvais process ir ierosināts rakstveidā līdz 2019.gada 31. decembrim, būvniecības dokumentus var iesniegt rakstveidā, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

________________________

28.05.2019 

ES oficiālajā žurnāli ir publicēti vairāki tiesību akti dzelzceļa transporta nozarē:

Nr.p.k

Saīsinājums

Pilns tiesību akta nosaukums

1.        

PRM SITS grozījumi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/772 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1300/2014 groza attiecībā uz aktīvu reģistru nolūkā apzināt šķēršļus piekļūstamībai, sniegt informāciju lietotājiem un uzraudzīt un novērtēt progresu piekļūstamības jomā 

2.        

OPE SITS

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/773 (2019. gada 16. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un Lēmuma 2012/757/ES atcelšanu

3.        

NOISE SITS garozījumi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/774 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulā (ES) Nr. 1304/2014 izdara grozījumus par to, kā esošajiem kravas vagoniem piemēro savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz apakšsistēmu "ritošais sastāvs - troksnis"

4.        

TAP SITS CCM grozījumi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/775 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 454/2011 groza attiecībā uz izmaiņu kontroles pārvaldību

5.        

SITS pakotnes grozījumi  un grozījumi ERATV

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs), ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1303/2014 un (ES) 2016/919 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES saskaņošanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 un Komisijas Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 noteikto īpašo mērķu īstenošanai

6.        

RINF

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/777 (2019. gada 16. maijs), par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES atcelšanu

7.        

TAF SITS CCM grozījumi

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/778 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1305/2014 groza attiecībā uz izmaiņu kontroles pārvaldību

8.        

ECM sertifikācija

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/779 (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011

9.        

IM sertifikācija

Komisijas Ieteikums (ES) 2019/780 (2019. gada 16. maijs) par praktisku kārtību drošības atļauju izsniegšanai infrastruktūras pārvaldītājiem

 

13.02.2019 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/250(2019. gada 12. februāris) par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu "EK" deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu "EK" verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011

_____________________________

24.05.2017

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras sagatavotie dokumenti par cilvēkfaktoru ietekmi:

 

13.02.2017.

Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras drošības brīdinājumu IT rīks (Safety Alert IT Tool) (SAIT).  SAIT ir tīmekļa vietne, kas piešķir reģistrētiem lietotājiem ātri un efektīvi apmainīties ar informāciju par drošības riskiem, kas saistīti ar tehnisko aprīkojumu defektiem. SAIT ir izveidota dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem, par ritošo sastāvu atbildīgām struktūrvienībām un citiem (izņemot valsts drošības iestādēm), tostarp ražotājiem, uzturēšanas piegādātājiem, turētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un  līgumslēdzējiem.

Rīka lietotājiem vajadzētu sniegt informāciju par apdraudējumiem, kas saistīti ar defektiem un celtniecības neatbilstības vai darbības traucējumiem, tehnisko aprīkojumu, tostarp strukturālo apakšsistēmu Apdraudējums var radīt dzelzceļa satiksmes negadījumu, tai skaitā iesaistot cietušās personas.  

SAIT var atrast šādā tīmekļa vietnē: https://safetyalerts.era.europa.eu/safetyalerts

SAIT uzrauga Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras. SAIT ikdienas atbalstu sniedz ģenerāldirektorāts Informātikas Eiropas Komisijas (DIGIT).

06.01.2017.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/6 (2017. gada 5. janvāris) attiecībā uz Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas Eiropas stratēģisko izvēršanas plānu


______________________________

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006. gada 11. augusta lēmuma Nr.2006/920/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" (turpmāk -SITS OPE) 4.pantu Satiksmes Ministrija ir apstiprināja un nosūtīja Eiropas Komisijai Latvijas SITS OPE valsts īstenošanas plānu.

SITS OPE valsts īstenošanas plāns ir sadalīts divās daļās -

"Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" īstenošanas plāna tabula , kas nosaka prasības infrastruktūras pārvaldītājam";

"Savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" īstenošanas plāna tabula , kas nosaka prasības pārvadātājam".

Saskaņā ar SITS OPE pielikuma 6.2.punkta prasībām, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija pirms piešķirt jaunu vai pārskatītu drošības sertifikātu pārbauda Latvijas SITS OPE valsts īstenošanas plāna izpildi.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007