2018. gada 26 aprīlis

     

 Sākums|Lapas karte


Par inspekciju

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura ir izveidota 1999.gada 1.jūlijā. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izveidošanas mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu minēto jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi. Iestādes darbību nosaka 04.01.2005. MK noteikumi Nr.14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums".

Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija organizatoriski, juridiski un lēmumu pieņemšanā ir neatkarīga no pārvadātājiem, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, no iesniegumu par tās kompetencē esošo jautājumu iesniedzējiem un dzelzceļa publisko iepirkumu izpildītājiem. 

 

Lai pilnveidotu mūsu darba kvalitāti un sadarbību ar klientiem, lūdzam Jums sniegt novērtējumu par Inspekcijas darbu, kā arī priekšlikumus turpmākās sadarbības attīstīšanai.  Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 3 minūtes Jūsu laika. Saite uz anektu Paldies!

 

 

.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 2 apmeklētāji
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007