2021. gada 17 janvāris

     

 Sākums|Lapas karte


Par tehnisko apkopi atbildīgo struktūrvienību sertifikāti

 17.06.2020. 

Drošības apliecības izsniegšanas mērķis ir komercsabiedrības darbības atzīšana drošības ziņā, kas garantē drošu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā komercdarbības sfērā dzelzceļa nozarē. To nosaka 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 375 "Dzelzceļa drošības noteikumi"

MS WORD.pngIesnieguma veidlapa sertifikāta saņemšanai (1520mm sliežu platumam) (32 KB) vai iesnieguma veidlapa sertifikāta saņemšanai atbilstoši  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2019/779 (2019. gada 16. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus par ritekļu apkopi atbildīgo struktūru sertifikācijas sistēmas noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 445/2011 III pielikuma prasībām

 ______________________________

______________________________ 

 

Kontaktinformācija

Vecākā eksperte komercsabiedrību sertificēšanas jautājumos Ērika Tihane 67234303 vards.uzvards[at]vdzti.gov.lv 

 

Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām iesniegumā  norādīt savu elektroniskā pasta  adresi  un saziņai izmantot Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas elektronisko pastu vdzti[at]vdzti.gov.lv


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007