2021. gada 17 janvāris

     

 Sākums|Lapas karte


Pārvadātāji

Jautājumi ir sagrupēti divās grupās - platsliežu un šaursliežu jautājumi:

1. Platsliežu  jautājumu teorētiskā eksāmena  zināšanu pārbaudes apjoms pārvadātājiem:

Nr. p.k

Jautājumu grupas

Jautājumu skaits

1.

 Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi"  (turpmāk TEN) 3.4.nodaļa „Luksofori"

viens jautājums

2.

TEN 3.7.nodaļa „Vilcienu, vilces līdzekļu un citu ritošo sastāvu apzīmēšana"

viens jautājums

3.

TEN 4.3.nodaļa „Elektroapgāde"

viens jautājums

4.

TEN 8.3.nodaļa „Bremžu lietošana"

viens jautājums

5.

TEN 8.5.nodaļa „Vilciena sastāvs"

viens jautājums

6.

jautājumu grupa „Dzelzceļa satiksmes organizācija normālos (darba) apstākļos"

viens jautājums

7.

jautājumu grupa „Dzelzceļa satiksmes vadība un vilcienu kustības organizācija

viens jautājums

8.

jautājumu grupa „Rokas signāli, signālrādītāji un signālzīmes

viens jautājums

9.

jautājumu grupa „Infrastruktūra un tās uzturēšana"

viens jautājums

10.

jautājumu grupa „Dzelzceļa satiksme un manevri"

viens jautājums

11.

jautājumu grupa „Dzelzceļa satiksme infrastruktūras bojājumu gadījumā"

viens jautājums

12.

jautājumu grupa „Dzirdes un redzes signāli"

viens jautājums

13.

jautājumu grupa „Ritošais sastāvs"

viens jautājums

14.

jautājumu grupa „Sakari, stacijas un pieturas punkti"

viens jautājums

15.

jautājumu grupa „Vilciena sastāvs, tā nosūtīšana un pieņemšana stacijā"

viens jautājums


Kopā jautājumi

15

2.  Šaursliežu grupas teorētiskā eksāmena zināšanu pārbaudes apjoms:

1.

Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" (turpmāk TEN) 3.4.nodaļa „Luksofori"

divi jautājumi

2.

TEN 4.3.nodaļa „Elektroapgāde"

viens jautājums

3.

TEN 8.3.nodaļa „Bremžu lietošana"

viens jautājums

4.

TEN 8.5.nodaļa „Vilciena sastāvs"

divi jautājumi

5.

jautājumu grupa  „Dzelzceļa satiksmes organizācija normālos (darba) apstākļos"

divi jautājumi

6.

jautājumu grupa  „Dzelzceļa satiksme infrastruktūras bojājumu
gadījumā"

viens jautājums

7.

jautājumu grupa  „Dzirdes un redzes signāli"

divi jautājumi

8.

jautājumu grupa  „Šaursliežu dzelzceļš"

četri jautājumi


Kopā jautājumi

15

Jautājumu grupas eksaminācijas programmnodrošinājumā ietver:

1. „Dzelzceļa satiksmes organizācija normālos (darba) apstākļos" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 8.7.nodaļas „Dzelzceļa satiksmes organizācija, lietojot telefona sakarus", 8.8.nodaļas „Dzelzceļa satiksmes organizācija ar elektrozižļu sistēmu", 8.9.nodaļas „Dzelzceļa satiksmes organizācija ar pusautomātiskās bloķēšanas sistēmu aprīkotos iecirkņos", 8.10.nodaļas „Dzelzceļa satiksmes organizācija ar automātisko bloķēšanu aprīkotos iecirkņos" un 8.11.nodaļas „Dzelzceļa satiksmes organizācija ar dispečercentralizācju aprīkotā iecirknī";

2. „Dzelzceļa satiksmes vadība un vilcienu kustības organizācija" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 4.1.nodaļas „Dzelzceļa satiksmes vadība", 8.13.nodaļas „Saimniecības vilcienu kustība", 8.16.nodaļas „Dzelzceļa satiksmes brīdinājumi", 8.18.nodaļas „Vilcienu apstāšanās posmā" un 8.19.nodaļas „Vilcienu kustības organizācija palīdzības sniegšanai";

3. „Rokas signāli, signālrādītāji un signālzīmes" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 3.5.nodaļas „Rokas signāli" un 3.6.nodaļas Signālrādītāji un signālzīmes";

4. „Infrastruktūra un tās uzturēšana" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 2.1.nodaļas „Vispārīgās prasības", 2.2.punkts „Platsliežu ceļš" un 6.nodaļas „Tehniskā aprīkojuma uzturēšana";

5. „Dzelzceļa satiksme un manevri" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 8.1.nodaļas „Vispārīgās prasības" un 8.15.nodaļas „Manevri";

6. „Dzelzceļa satiksme infrastruktūras bojājumu gadījumā", kurā apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 3.8.nodaļas „Norobežojuma signālierīču izvietojuma kārtība", 8.14.nodaļas „Sliežu motortransporta satiksme" un 8.17.nodaļas „Dzelzceļa satiksmes organizācija dzelzceļa infrastruktūras bojājuma gadījumā";

7. „Dzirdes un redzes signāli" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 3.2.nodaļas „Redzes signāli" un 3.3.nodaļas „Dzirdes signāli";

8. „Ritošais sastāvs" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta Noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 7.1.nodaļas „Vispārīgās prasības" un 7.2.nodaļas „Riteņi";

9. „Sakari, stacijas un pieturas punkti" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 4.2.nodaļas „Sakari" un 5.nodaļas „Stacija un pieturas punkts";

10. „Vilciena sastāvs, tā nosūtīšana un pieņemšana stacijā" apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" 8.6.nodaļas „Vilcienu kustības organizēšana" un 8.12.nodaļas „Vilcienu nosūtīšana un pieņemšana stacijā";

11. „Šaursliežu dzelzceļš" kurā apvienoti jautājumi no Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.724 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi" ar šaursliežu dzelzceļam noteiktiem parametriem.


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007