2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Vienota dzelzceļa telpa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (pārstrādāta redakcija)

23.12.2016   EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/2338 (2016. gada 14. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/545 (2016. gada 7. aprīlis) par procedūrām un kritērijiem, kas saistīti ar pamata vienošanos par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/909 (2015. gada 12. jūnijs) par kārtību, kā aprēķināt izmaksas, kas tieši radušās, sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1100 (2015. gada 7. jūlijs) par dalībvalstu ziņošanas pienākumu dzelzceļa tirgus uzraudzības ietvaros

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 869/2014  (2014. gada 11. augusts) par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem 

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 2015/10  (2015. gada 6. janvāris) par kritērijiem pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikušies uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu 

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/171 (2015. gada 4. februāris) par dažiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanas procedūras aspektiem

23.12.2016    EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/2337 (2016. gada 14. decembris), ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007