2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Citas

PERSONAS AR IEROBEŽOTĀM PĀRVIETOŠANAS SPĒJĀM (TSI PRM)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1300/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

  • 28.05.2019.  grozījumi - Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/772 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1300/2014 groza attiecībā uz aktīvu reģistru nolūkā apzināt šķēršļus piekļūstamībai, sniegt informāciju lietotājiem un uzraudzīt un novērtēt progresu piekļūstamības jomā (papildināts ar 7a pantu, grozīti pielikumi)
  • ERA vadlīnijas par PRM SITS piemērošanu (PDF.jpg, 1 MB)
___________________________________

Valsts īstenošanas plāns   (PDF.jpg, 613 KB) 

TUNEĻI (TSI SRT)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1303/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju saistībā ar Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas drošību dzelzceļa tuneļos, kas grozīta ar:

  • KOMISIJAS REGULU (ES) 2016/912 (2016. gada 9. jūnijs), ar ko labo Regulu (ES) Nr. 1303/2014 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju saistībā ar Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas drošību dzelzceļa tuneļos
  • 28.05.2019.   grozījumi - Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs), ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1303/2014 un (ES) 2016/919 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES saskaņošanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 un Komisijas Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 noteikto īpašo mērķu īstenošanai
  • ERA SRT SITS piemērošanas rokasgrāmata (PDF.jpg, 1 MB)

___________________________________

Kontaktinformācija

Attīstības daļas konsultants ES jautājumos
Jānis Eiduks
67234335


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007