2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Enerģija

ENERĢIJAS APGĀDES APAKŠSISTĒMA (TSI ENE)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1301/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Savienības dzelzceļu sistēmas energoapgādes apakšsistēmai

  • LABOJUMI Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr.1301/2014 (2014.gada18.novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju Savienības dzelzceļu sistēmas energoapgādes apakšsistēmai  
  • 28.05.2019.   grozījumi - Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs), ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014 , (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1303/2014 un (ES) 2016/919 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES saskaņošanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 un Komisijas Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 noteikto īpašo mērķu īstenošanai
  •  ERA ENE SITS piemērošanas rokasgrāmata (PDF.jpg, 1MB)

_____________________________________

Kontaktinformācija

Attīstības daļas vecākais eksperts savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju jautājumos Ārijs Tuņķelis 67234335
 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007