2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Ritošais sastāvs

APAKŠSISTĒMA „LOKOMOTĪVES UN PASAŽIERU RITOŠAIS SASTĀVS" (TSI LOC&PAS)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu "Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs

  • LABOJUMI labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu "Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs" 
  • 28.05.2019.   grozījumi - Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs), ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014 , (ES) Nr. 1303/2014 un (ES) 2016/919 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES saskaņošanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 un Komisijas Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 noteikto īpašo mērķu īstenošanai

 
_____________________________________

 

APAKŠSISTĒMA "RITOŠAIS SASTĀVS -  TROKSNIS"(TSI NOI)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1304/2014 (2014. gada 26. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz apakšsistēmu "ritošais sastāvs - troksnis" , ar ko groza Lēmumu 2008/232/EK un atceļ Lēmumu 2011/229/ES

  • 28.05.2019.   grozījumi  - Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/774 (2019. gada 16. maijs), ar ko Regulā (ES) Nr. 1304/2014 izdara grozījumus par to, kā esošajiem kravas vagoniem piemēro savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz apakšsistēmu "ritošais sastāvs - troksnis" (grozīts 5., 7.pants un pielikumi) 
______________________________________
 
APAKŠSISTĒMA  - KRAVAS VAGONI (TSI WAG)

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 321/2013 (2013. gada 13. marts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu Ritošais sastāvs – kravas vagoni un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu, kas grozīta ar:

  • KOMISIJAS REGULU (ES) Nr. 1236/2013  (2013. gada 2. decembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” un par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 321/2013 (Regulas 321/2013/ES 8.panta ceturto punktu un pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu)
  • KOMISIJAS REGULU (ES) 2015/924 (2015. gada 8. jūnijs) par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 321/2013 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu "Ritošais sastāvs - kravas vagoni"
  • 28.05.2019.   grozījumi - Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/776 (2019. gada 16. maijs), ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 321/2013 , (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014 , (ES) Nr. 1303/2014 un (ES) 2016/919 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES saskaņošanai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 un Komisijas Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 noteikto īpašo mērķu īstenošanai
  •  ERA WAG SITS piemērošanas rokasgrāmata (PDF.jpg, 2 MB)

_____________________________________

Kontaktinformācija

Attīstības daļas vecākais eksperts savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju jautājumos Ārijs Tuņķelis 67234335

 


  Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007