2020. gada 30 maijs

     

 Sākums|Lapas karte


Kustības vadība

SATIKSMES NODROŠINĀŠANAS UN VADĪBAS APAKŠSISTĒMA (TSI OPE)

28.05.2019. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/773 (2019. gada 16. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un Lēmuma 2012/757/ES atcelšanu (No 2021.16.jūnija ir atcelts Lēmums 2012/757/ES)

Komisijas lēmums (2012/757/ES)(2012. gada 14. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas "satiksmes nodrošināšanas un vadības" apakšsistēmu un par grozījumiem Lēmumā 2007/756/EK, kas grozītas ar:

  • Komisijas Lēmumu 2013/710/ES (2013. gada 2. decembris ), ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2012/757/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas “satiksmes nodrošināšanas un vadības” apakšsistēmu (Lēmuma 2012/757/ES I pielikuma A papildinājumu aizstāj ar šī lēmuma pielikumu)  
  • KOMISIJAS REGULU (ES) 2015/995 (2015. gada 8. jūnijs),ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2012/757/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas "satiksmes nodrošināšanas un vadības " apakšsistēmu (groza lēmuma 1., 2., 3.pantu un I pielikumu)
___________________________________
  • ERA skaidrojums  - A papildinājums apakšsistēmas "Satiksmes nodrošināšana un vadība" tehniskajām specifikācijām (PDF.jpg, 2MB)

____________________________________

07.11.2017. TSI OPE valsts īstenošanas plāns   (MS WORD.png, 53 KB) 

____________________________________

Kontaktinformācija

Attīstības daļas vecākais eksperts savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju jautājumos Ārijs Tuņķelis 67234335

   Atpakaļ    

Patreiz saitā atrodas 1 apmeklētājs
Copyright © Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija 2007